Socijalno Humanitarna Akcija Udruge PRAVI PUT Udruga „Pravi Put“ Ledinac 192, Grude BiH, www.udrugapraviput.com je dana 01.02.2022. podijelila 28 paketa pomoći u hrani preko „CENTRA ZA SOCIJALNI RAD“ Posušje, za njihove korisnike to jest osobe sa slabijim socijalnim statusom, nezaposlene, stare osobe, osobe sa invaliditetom, i slično.

Centar za rad Posušje će na terenu općine Posušje odrediti kome je najpotrebnije za primiti donaciju hrane u količini ukupno od 28 paketa.

https://www.posusje.info/tag/udruga-pravi-put/

Hvala donatoru na ovoj pomoći.