Udruga Pravi Put www.udrugapraviput.com u suradnji sa Psihoinformativnom portalom i Srednjoj Strukovnoj Školi Posušje održala radionicu pod nazivom

“Mentalno zdravlje mladih”

Učenici su naučili više o mentalnom zdravlju u adolescentnoj dobi, kakve poteškoće i tegobe mogu se desiti u toj dobi, koji su načini za potražiti pomoć, uz prkos stigmi koja je prisutna uvijek je razgovor sa bližnjima, prijateljima, pedagozima, psiholozima rješenje za potražiti pomoć.Uvod i riječi podrške učenicima je uputio načelnik općine Posušje gdin Begić, te ravnatelj strukovne škole gdin Knezović.,

Udruga se zahvaljuje na općini Posušje na podršci,srednjoj strukovnoj školi Posušje, kao i medijima radio Posušja.

Edukaciju je vodio Zoran Kavedžić psiholog ,komunikolg,

#udrugapraviput#edukacije#općina#posušje#srednjastrukovnaškola#mentalnozdravlje

#psihoinformativniportal