Pridružite nam se kroz volontiranje u raznim aktivnostima


Šta motivira ljude da nude svoje usluge vlastitom  voljom bez ikakve nadoknade ili sa nadoknadom koja isključivo pokriva troškove njihovog volontiranja (troškovi ishrane, smještaja, puta, itd…)?…Mislimo da je u našoj zajednici malo ljudi koji volontiraju (ili se žele uključiti ),tako da je ovo pitanje koje ima nekoliko pozitivni, individualno, i lokalno pozitivni odgovora a neki su:

Vrijednosti … Nekim ljudima volontiranje omogućuje da djeluju u skladu sa ličnim uvjerenjem o važnosti pomaganja drugima.


Razumijevanje
… Za druge, volontiranje ima funkciju propitkivanja i shvaćanja, gdje kroz volontiranje oni zadovoljavaju želju da razumiju ljude kojima pomažu, organizaciju za koju volontiraju ili same sebe.

Karijera … Nekim ljudima volontiranje omogućuje da nauče nove vještine koje im mogu pomoći u pronalaženju zaposlenja ili u razvoju karijere.

Društvo … Za neke volontiranje predstavlja uspostavljanje novih društvenih kontakata i susretanje novih i zanimljivih ljudi.

Poštovanje … Volontiranje može pomoći osobi da podigne svoje samo poštovanje čineći da se bolje osjeća sama sa sobom.

Zaštita … Volontiranje može poslužiti pojedincima/kama da pobjegnu od negativnih osjećaja krivnje ili usamljenosti.