Završila je prelijepa edukacija danas, jednostavan pristup ženama na tematiku

Unaprijeđenje položaja žena u Hercegovini

Udruženje Dignitet u suradnji sa Udruga Pravi Put

na temu:

“𝐔𝐧𝐚𝐩𝐫𝐞đ𝐞𝐧𝐣𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐨ž𝐚𝐣𝐚 ž𝐞𝐧𝐞 𝐮 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢” je projekt koji je usmjeren da doprinese poboljšanju samopoštovanja i individualnog dostojanstva žena u svim sferama javnog, političkog, društvenog i privatnog života. Edukacije mogu uključivati sljedeće teme i biti će provedene u skladu sa potrebom grupe žena

Projekat se realizuje uz podršku Ekumenska Inicijativa Žena – EWI

„Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) hrvatska je neprofitna organizacija koja kroz svoj program dodjele financijskih potpora podržava projekte i razvoj bazičnih organizacija kojima upravljaju žene te teologinje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji. EIŽ je posvećena osnaživanju uloge žene u jačanju civilnog i međureligijskog dijaloga te potencijala vjere kao pozitivnog faktora socijalne promjene kroz izgradnju mira i pomirenja. S obzirom na svoj regionalni profil, EIŽ osigurava aktivisticama iz svoje mreže mogućnost susreta te razmjenu iskustava s ciljem veće vidljivosti njihova rada i veće mogućnosti za pristup resursima.”

“Objavljivanje ove publikacije/ovog videa podržala je Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Hrvatska. Sadržaj publikacije/videa odražava isključivo stavove njihovih autora/-ica i ne predstavlja nužno i službene stavove EIŽ-a.“

#udrugapraviput

#ekumenskainicijativazena

#udrugapraviput#udruzenjedignitet#unaprijedjenjezena#edukacija#hotelbigeste#ljubuski