Udruga Dignitet iz Mostara u suradnji sa Udrugom “Pravi Put” Grude, organizira besplatnu radionicu pod nazivom 

„Unaprjeđenje položaja žene u Hercegovini“ koja će se održati 19. lipnja u Hotelu Bigeste s početkom u 18 sati.

Unaprjeđenje položaja žene u Hercegovini je projekt koji je usmjeren na doprinos poboljšanju samopoštovanja i individualnog dostojanstva žena u svim sferama javnog, političkog, društvenog i privatnog života. Edukacije će uključivati sljedeće teme i biti će provedene u skladu s potrebom grupe žena: upoznavanje sa ženskim pravima, mehanizmima zaštite, feminizmom, aktivizmom, prevencijom nasilja, važnosti očuvanja mentalnog zdravlja uz postavljanje pozitivnih granica u cilju preventivnog djelovanja u borbi za sprječavanje rodno zasnovanog nasilja i sagorijevanja na poslu, postavljanjem pozitivnih granica u svakodnevnim privatnim i poslovnim odnosima…

Provedba projekta ima za cilj putem dvanaest jednodnevnih edukacija na širem području Hercegovine pružiti kontinuiranu podršku u prevenciji, prepoznavanju i savladavanju stresa i rodno zasnovanog nasilja. Program edukacija je namijenjen za 180 direktnih sudionica s područja Hercegovine. Putem savjetodavne pomoći pružit će se dodatna podrška za žene te će se ukazati na mehanizme zaštite.

Planirano je do 15 osoba po događaju, a prijaviti se može do 16.06.2023

putem e-maila pravi.put.udruzenje@gmail.com.

Nakon radionice planirana je večera za sve sudionice radionice