Udruga Pravi Put je dobila novi znak ka prilazu .Uz aktivnosti koje radi i djeluje na području BiH, i šire posljednjih nekoliko projekata su i ruralni razvoj, i edukacija u poljoprivredi i turizmu.