Projekti završeni //

-Projekt “Žene u socijalnom poduzetništvu”,
-Projekt “Podrška pri Zapošljavanju” –
Projekt “Europa za građane”
-Projekt “Horizon 2014-20120”
-Projekt “Informatička Pismenost” Računalna Edukacija,
-Projekt Socijalno humanitarni “ Pomozimo bolesnima i siromašnima ”,
-Projekt Mladi Leadership Academy
-Projekt“ Uključi se-Educiraj se ”,
-Projekt“ Poljoprivreda i ruralni razvoj ”,
-Projekt“ Zaustavimo iseljavanje-Podrška pri zapošljavanju ”,
-Projekt“ Volontiraj-aktiviraj se ”,
-Projekt “Životinje su dio nas”,
-Projekt “Dostojanstveno starimo”
-Projekt “Kultura za razvoj”

 

 

Planovi i Aktivnosti Udruženja (neodređen period):

 

 • Naziv ideje / projekta : Razne Edukacije (kroz seminare radionice i slično )

           Ciljna skupina : Mladi, nezaposleni, (kao i svi zaintersirani)

           Cilj : Pripremiti, educirati, podignuti kompetencije za tržište rada

            Trajanje projekta :   neodređeno

 

Obrazovanje na poljima osposobljavanja za tržišta rada (Kroz razdoblje od 12 mjeseci, mlade osobe će se pripremiti i podignuti svoje kompetencije za tržište rada, u prvoj cjelini se mlade uči o pravilnom pisanju životopisa, zamolbe, izradi video-životopisa te kako se bolje prezentirati na U okviru radionice će se govoriti o komunikacijskim sposobnostima, koje će poslovno upravljati, a kroz simuliranje razgovora za posao će se raditi na unaprjeđenju javnog predstavljanja i govora. edukacije bi obuhvatile cjelokupni ciklus prilikom traženja posla i koncentrira se i na poslovnu stranu i na privatnu stranu mladih osoba.kako predstaviti putem životopisa i video-životopisa i konačnici kako briljirati na razgovoru za posao.

 

        Detaljnije:

1.Selfbranding – Shvaćanje slika o sebi i kako se predstavljaju na tržištu 2. Verbalna i neverbalna komunikacija – uočiti, unaprijediti, poboljšati 3. Osnove poslovnih politika i ponašanja 4. Kako napisati kvalitetan životopis 5. Izrada video-životopisa 6. Trema u razgovoru i javnom razgovoru i kako je prebroditi 7. Simulacija razgovora za posao 8. Evaluacija stečenog znanja – video snimanje prezentacija i evaluacija verbalnog i neverbalnog govora 9. Izrada mreže poslodavaca 10. Spajanje poslodavaca sa sudionicima

 

 • Naziv ideje / projekta :   Akademija vodstva Mladi

        Ciljna skupina   mladi (od 18-30 godina) \ t

       Kratkoročni ciljevi su slijedeći :

.1-edukacija polaznika o temama društvenog zagovaranja i alatima stvaranja pozitivne promjene društva; 2-razvijanje vještina (pisanje projekata,  javni nastup…) 3-njihovo međusobno povezivanje 4- podizanje razine političke pismenosti 5- motiviranje za društveno korisno djelovanje na višoj razini

     Trajanje projekta:  neodređeno

 

Detaljnije:

Mladi Leadership Academy je program namijenjen društvo aktivnim mladima starosti 17 do 30-35 godine..( s tim da je možda i koji godinu mlađi ..,no stavili smo do 30 godina tko bude zainteresiran.) kroz susrete mlade se pokušava educirati o raznima aspektima društvenog zagovaranja i stvaranja pozitivne promjene (NGO, start-up, mediji, međunarodni odnosi, projekti…), razvijati njihove vještine (radionice koje radi naša psiholog ili sami predavači), pokazati primjere uspješne prakse u BiH Hrvatskoj i potaknuti njihovo međusobno povezivanje. Susreti bi se održavali po dogovoru.. Između predavanja sudionici rješavaju “domaće zadaće” u svrhu implementacije stečenog znanja i razvijanja vještina. 

Ciljevi dugoročni i svrha su da mladi se aktivnije uključuju u politiku,na pokretanje društveno korisnih inicijativa ,konstantno samoinicijativi obrazovanje itd…

 

 

 • Naziv ideje /projekta: Poljoprivreda i Ruralni razvoj
 • Ciljna skupina   sve skupine društva
 • Trajanje projekta:  neodređeno

 

Detaljnije: ruralni razvoj i sektor poljoprivrede uključeno je mnogo segmenata, počevši od edukacija za određene skupine djelatnosti npr..(smilje, smokve ,pčelarstvo, nasade bobičastoga voća itd)… Svrha projekta je edukacija 40 mladih ljudi, žena i nezaposlenih sa područja općine  koji se bave poljoprivredom sa ciljem povećanja njihovih znanja i vještina kroz isporuku seta specifičnih treninga koje će voditi eksperti iz oblasti poljoprivrede.  Edukacijom mogu  se pokriti 4 teme iz oblasti poljoprivrede (4 grupe po 10 korisnika). Dodatno, za svaku grupu će se održati trening izrade biznis plana nakon čega će korisnici će pripremiti individualne poslovne planove sa kojima će aplicirati za grant sredstva. Pri izradi poslovnih planova korisnici će imati punu podršku od strane koordinatora .  Unaprjeđenje kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP) i jačanje konkurentnosti poljoprivrednika i ostale radne snage, posebno mladi, žena, osoba sa invaliditetom ,kroz razne edukacije.

 

 

 • Naziv ideje /projekta Uključi se-educiraj se”
 • Ciljna skupina:   Žene korisnice socijalne skrbi, žene na selu,
 • Trajanje projekta: neodređeno

 

Detaljnije:  Projekt  ima za cilj pokrenuti nezaposlene  radno sposobnih žena koje žive na selu, korisnica socijalne skrbi;  da se usude i uključe u edukaciju, kako bi povećale svoja znanja i vještine i samim tim bile konkurentnije na tržištu rada. – aktiviranje žena koje žive na selu bi se pokušalo smanjiti,te poboljšati neke stavke kao što bi bile:

 • smanjenje socijalne isključenosti 2- smanjenje rizika od siromaštva 3- pokretanje zajednice koja po statistici odumire 4 – utjecaj na povećanje zapošljivosti teško zapošljivih skupina 5  – utjecat na povećanje ukupne informatičke pismenosti zajednice i društva 6 – pozitivno djelovanje na cjelokupnu zajednicu.

Najvažniji cilj ove skupine bi bio da se osnaži,educira žena koja ima načina i šanse mijenjati svoj životni status,dodatno pokretanje domaćih poljoprivrednih i drugih proizvoda, isto tako žene koje već proizvode svoje domaće proizvode ( džemovi, likeri, razni hand made aktivnosti od suvenira, rada sa drvetom, rada od recikliranog materijala,) itd..

 

 

 • Naziv ideje /projekta: projekt Životinja su dio naših života “
 • Ciljna  skupina:   svi
 • Trajanje projekta: neodređeno
 •  

Detaljnije.. Ova ideja je  iznimno bitan projekt kako za životinje tako i za cijelu zajednicu.U našem području nema mnogo znanja,niti educiranja po pitanju životinja, ( pogotovo kućni ljubimaca). ,različita studija pokazuju kako psi utječu na pozitivan psihofizički razvoj djeteta, socijalizacija kroz igranje, utjecaj na starije, na djecu sa poteškoćama u razvoju itd.. medicinska istraživanja su pokazala da ljudi iznad 60+ koji imaju kućne ljubimce imaju smanjene krvožilne bolesti, smanjen pritisak, manje anksioznosti, osjećaj obveze, i slično…Znači u svim segmentima životne dobi životinje ( pogotovo kućni ljubimci) donose dobrobiti za psihofizičko zdravlje svakog pojednica…

Da bi razvili bolju i pozitivniju sliku u našoj općini,u suradnji sa NVO organizacijama iz Mostara, Sarajeva, Zagreba itd…uraditi edukacije na neke teme vezane za ovo područje: Dobrobit životinja (Animal Welfare), Abolicija , Bez okrutnosti (Cruelty-free) Prava životinja (Animal Rights) itd..

Kroz sve segmente upoznavanja  pojedinca, vidjeti ćemo da naši životi mogu biti znatno bolji i ljepši uz suživot sa prirodom i životinjama.

 
  Naziv ideje /projekta: projekta:  Volontiraj ”
 Ciljna  skupina:   svi
Trajanje projekta:  neodređeno

 

Detaljnije: Šta motivira ljude da nude svoje usluge vlastitom  voljom bez ikakve nadoknade ili sa nadoknadom koja isključivo pokriva troškove njihovog volontiranja (troškovi ishrane, smještaja, puta, itd…)?…Mislimo da je u našoj zajednici malo ljudi koji volontiraju (ili se žele uključiti ),tako da je ovo pitanje koje ima nekoliko pozitivni, individualno, i lokalno pozitivni odgovora a neki su:

 1. Vrijednosti … Nekim ljudima volontiranje omogućuje da djeluju u skladu sa ličnim uvjerenjem o važnosti pomaganja drugima.
 2. Razumijevanje … Za druge, volontiranje ima funkciju propitivanja i shvaćanja, gdje kroz volontiranje oni zadovoljavaju želju da razumiju ljude kojima pomažu, organizaciju za koju volontiraju ili same sebe.
 3. Karijera … Nekim ljudima volontiranje omogućuje da nauče nove vještine koje im mogu pomoći u pronalaženju zaposlenja ili u razvoju karijere.
 4. Društvo … Za neke volontiranje predstavlja uspostavljanje novih društvenih kontakata i susretanje novih i zanimljivih ljudi.
 5. Poštovanje … Volontiranje može pomoći osobi da podigne svoje samopoštovanje čineći da se bolje osjeća sama sa sobom.
 6. Zaštita … Volontiranje može poslužiti pojedincima/kama da pobjegnu od negativnih osjećaja krivnje ili usamljenosti.

 

 • Naziv ideje /projekta: projekta: ”Kultura za Razvoj
 • Ciljna skupina: svi
 • Trajanje projekta: neodređeno

Detaljnije: Glavni cilj programa jeste pružiti pomoć u izgradnji društvene kohezije, povećanju stepena poštivanja interkulturalizma i podizanju nivoa svijesti o kulturalnim sličnostima u Bosni i Hercegovini kroz aktivnosti usmjerene na jačanje međukulturalnog razumijevanja. Ova ideja  leže u shvaćanju naslijeđa kao zajedničke vrijednosti: kao mosta između kultura i zajednica, kao i između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao mosta koji pruža mogućnost za konstruktivnu suradnju, u cilju jačanja interkulturnog dijaloga, podrške ljudskom i ekonomskom razvoju i daljoj stabilizaciji regiona.

Ključni programski ciljevi su:

 • Unapređenje politike rada i pravnog okvira na polju kulture
 • Jačanje međukulturalnog razumijevanja
 • Jačanje kulturnih industrija,
 • Povećanje razine tolerancije različitosti.