PROJEKTI (završeni projekti)

Projekat „Djelatnost poljoprivrede MILA“ ili  „Acctivity of Agriculture MILA“

Socijalno uključivanje osoba s invaliditetom kroz zapošljavanje u poljoprivredi

Socijalno poduzetništvo je korištenje poduzetničkog ponašanja kako bi se postigla socijalne ciljeve i koristi za zajednicu. Koncept socijalnog poduzetništva obuhvaća različite gospodarske inicijative koje nisu prvenstveno usmjerena na profit-dobivanjem, ali na postizanje javni interes ili interes pojedinih socijalno  isključene skupine.

Potpora osoba s invaliditetom

Osobe s invaliditetom su često izostavljeni ruralnog razvoja strategija i programa, što dovodi ne samo do njihova isključivanje iz inicijative, ali i njihove marginalizacije u zajednica odlučivanja.

 Osobe s invaliditetom mogu također nema pristup informacijama o usluge u zajednici i programi, ili oko njihova prava na sudjelovati.

Osobe s invaliditetom često su isključeni iz temeljna obrazovanje i stoga ne ispunjava uvjete za ulazak formalnih programa stručnog osposobljavanja, kao što su pismenost vještine. To utječe na njihove šanse za pronalaženje pristojne poslove.

Razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja strategije i programi koji uključuju osobe s invaliditetom i uključuju osobe s invaliditetom u projektiranju tih strategija i programa dopustiti im da definiraju svoje prioritete.

Suradnja s organizacijama osoba s invaliditetom  invalidnosti nevladine udruge i centre za rehabilitaciju i zajednici rehabilitacijskih programa  za podizanje svijesti i da olakšati sudjelovanje osoba s invaliditetom

Više na:
 

​-​

Poslovna Konferencija listopad /2015 U ZZH županiji, pod nazivom “Perspektive hercegovačkog gospodarstva u svijetlu EU integracija BiH”

​-​

Europski Dan – “Europa za Gradjane 2014-2020” veljača 2016 uz potporu Ministarstva Pravde BiH-Info Dan u Grudama

​-​

Sajam Obrazovanja i zapošljavanja Mostar uz potporu Europske Unije i Norveške Ambasade 11/

​-​

USAID u BiH sa PRO-Budućnost /CRS/ MŠIM Sarajevo  Mala Škola izgradnje mira

​-​

Ministarstvo Civilni poslova BiH, zajedno sa Rektoratom Sveučilišta u Sarajevu, Banja Luka, Mostar održan EU projekt u Grudama lipanj /2016 pod nazivom INFO DAN “HORIZON 2020“

​-​

WEB Platforma Hoću.ba-Grude

​ ​Udruga Pravi Put je prva u ZZH županiji dobila dozvolu za rad od vodeće BH WEB Platforme pod  nazivom www.hoću.ba

Besplatne usluge iz područja savjetovanja za traženje posla, pomoć pri informacijama na tržište rada, kako pronaći načine stipendiranja, kako aplicirati na projekte itd.

​-​

Projekt Računalne Edukacije-Informatička pismenost
.
Kroz ovaj projekt  se unaprijedila edukacija i podizanje Informatičke pismenosti, prezentiranjem primijenjenosti slobodnih i otvorenih računalnih sustava, kroz održane radionice, seminara, radionica, webinara, itd.

PROJEKTI (u realizaciji)

  Razne Edukacije (kroz seminare radionice  i slično)

      Ciljna  skupina:  Mladi, nezaposleni,  (kao i svi zainteresirani)

      Cilj: Pripremiti, educirati, podignuti kompetencije za tržište rada

     Trajanje projekta:  neodređeno

Educiranje na poljima tj.osposobljavanja za tržišta rada (Kroz period od 12 mjeseci, mlade ljude će se pripremiti i podignuti njihove kompetencije za tržište rada, u prvoj cjelini se mlade uči o pravilnom pisanju životopisa, zamolbe, izradi video-životopisa te kako sebe bolje prezentirati na tržištu rada, unaprijedit će se njihove komunikacijske sposobnosti, podučiti poslovnim načelima, a kroz simulirane razgovore za posao će se raditi na unaprjeđenju javnog predstavljanja i govorništva. U sklopu radionica će se sudionike podučiti i držanju javnih govora te kako prebroditi tremu pred javni nastup. Ove edukacije bi  obuhvaćale cjelokupni ciklus prilikom traženja posla i koncentrira se i na poslovnu stranu i na privatnu stranu mlade osobe. Polaznike će se educirati o shvaćanju važnosti socijalnih mreža prilikom traženja posla, kako se predstaviti putem životopisa i video-životopisa i u konačnici kako briljirati na razgovoru za posao.

        Detaljnije:

1.Selfbranding – Shvaćanje slike o sebi i kako se predstaviti na tržištu 2. Verbalna i neverbalna komunikacija – uočiti, unaprijediti, poboljšati 3. Osnove poslovnih načela i ponašanja 4. Kako napisati kvalitetan životopis 5. Izrada video-životopisa 6. Trema u razgovoru i javnom razgovoru i kako je prebroditi 7. Simulacija razgovora za posao 8. Evaluacija stečenoga znanja – video snimanje prezentacije i evaluacija verbalnog i neverbalnog govora 9. Izrada mreže poslodavaca 10. Spajanje poslodavaca sa sudionicima

  Naziv ideje /projekta:   Mladi Leadership Academy

      Ciljna  skupina   mladi ( dob od 18-30)

1-edukacija polaznika o temama društvenog zagovaranja i alatima stvaranja pozitivne promjene društva; 2-razvijanje vještina (pisanje projekata,  javni nastup…) 3-njihovo međusobno povezivanje 4- podizanje razine političke pismenosti 5- motiviranje za društveno korisno djelovanje na višoj razini

Detaljnije:

Mladi Leadership Academy je program namijenjen društvo aktivnim mladima starosti 17 do 30 godine kroz susrete mlade se pokušava educirati o raznima aspektima društvenog zagovaranja i stvaranja pozitivne promjene (NGO, start-up, mediji, međunarodni odnosi, projekti…), razvijati njihove vještine (radionice koje radi naša psiholog ili sami predavači), pokazati primjere uspješne prakse u BiH Hrvatskoj i potaknuti njihovo međusobno povezivanje. Susreti bi se održavali po dogovoru. Između predavanja sudionici rješavaju “domaće zadaće” u svrhu implementacije stečenog znanja i razvijanja vještina. 

Ciljevi dugoročni i svrha su da mladi se aktivnije uključuju u politiku, na pokretanje društveno korisnih inicijativa, konstantno samoinicijativ​no​ obrazovanje itd…

  Naziv ideje /projekta: Poljoprivreda i Ruralni razvoj

  Ciljna  skupina   sve skupine društva

  Trajanje projekta:  neodređeno

Detaljnije: ruralni razvoj i sektor poljoprivrede uključeno je mnogo segmenata, počevši od edukacija za određene skupine djelatnosti npr..(smilje, smokve ,pčelarstvo, nasade bobičastoga voća itd)… Svrha projekta je edukacija 40 mladih ljudi, žena i nezaposlenih sa područja općine  koji se bave poljoprivredom sa ciljem povećanja njihovih znanja i vještina kroz isporuku seta specifičnih treninga koje će voditi eksperti iz oblasti poljoprivrede.  Edukacijom mogu  se pokriti 4 teme iz oblasti poljoprivrede (4 grupe po 10 korisnika). Dodatno, za svaku grupu će se održati trening izrade biznis plana nakon čega će korisnici će pripremiti individualne poslovne planove sa kojima će aplicirati za grant sredstva. Pri izradi poslovnih planova korisnici će imati punu podršku od strane koordinatora .  Unaprjeđenje kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP) i jačanje konkurentnosti poljoprivrednika i ostale radne snage, posebno mladi, žena, osoba sa invaliditetom ,kroz razne edukacije.

 Uključi se-educiraj se”

  Ciljna  skupina:   Žene korisnice socijalne skrbi, žene na selu,

​  ​

Trajanje projekta:  neodređeno

Detaljnije:  Projekt  ima za cilj pokrenuti nezaposlene  radno sposobnih žena koje žive na selu, korisnica socijalne skrbi;  da se usude i uključe u edukaciju, kako bi povećale svoja znanja i vještine i samim tim bile konkurentnije na tržištu rada. – aktiviranje žena koje žive na selu bi se pokušalo smanjiti,te poboljšati neke stavke kao što bi bile:

1- smanjenje socijalne isključenosti 2-  smanjenje rizika od siromaštva 3- pokretanje zajednice koja po statistici odumire 4 – utjecaj na povećanje zapošljivosti teško zapošljivih skupina 5  – utjecat na povećanje ukupne informatičke pismenosti zajednice i društva 6 – pozitivno djelovanje na cjelokupnu zajednicu.

Najvažniji cilj ove skupine bi bio da se osnaži,educira žena koja ima načina i šanse mijenjati svoj životni status,dodatno pokretanje domaćih poljoprivrednih i drugih proizvoda, isto tako žene koje već proizvode svoje domaće proizvode ( džemovi, likeri, razni hand made aktivnosti od suvenira, rada sa drvetom, rada od recikliranog materijala,) itd..

———

​”​Životinje su dio naših života”

 Detaljnije… Ova ideja je iznimno bitan projekt kako za životinje tako i za cijelu zajednicu. U našem području nema mnogo znanja, niti educiranja po pitanju životinja, (pogotovo kućni ljubimaca). Različite studije pokazuju kako psi utječu na pozitivan psihofizički razvoj djeteta, socijalizacija kroz igranje, utjecaj na starije, na djecu sa poteškoćama u razvoju itd.. medicinska istraživanja su pokazala da ljudi iznad 60+ koji imaju kućne ljubimce imaju smanjene krvožilne bolesti, smanjen pritisak, manje anksioznosti, osjećaj obveze, i slično… Znači u svim segmentima životne dobi životinje (pogotovo kućni ljubimci) donose dobrobiti za psihofizičko zdravlje svakog pojednica…

Da bi razvili bolju i pozitivniju sliku u našoj općini, u suradnji sa NVO organizacijama iz Mostara, Sarajeva, Zagreba itd… uraditi edukacije na neke teme vezane za ovo područje: Dobrobit životinja (Animal Welfare), Abolicija, Bez okrutnosti (Cruelty-free) Prava životinja (Animal Rights) itd.

Kroz sve segmente upoznavanja  pojedinca, vidjeti ćemo da naši životi mogu biti znatno bolji i ljepši uz suživot sa prirodom i životinjama.