U Sarajevu se sastala predsjednica Udruge Pravi Put sa gdinom Vjekoslavom Bevanda Ministar Financija FBIH.

Razgovaralo se o planiranim projektnim aktivnostima u 2018 I 2019.