U dugogodišnjoj suradnji sa Udruženjem Pomozi.ba Sarajevo, danas nam je stigao za Udruga PRAVI PUT kamion hrane od brašna, ulja, šećera, i drugo za predstojeći blagdan.

Paketi pomoći će biti podijeljeni prvo u Županiji zapadno hercegovačkoj, i Herceg neretvanskoj županiji.

Paketi pomoĉi iato tako će se dijeliti dosadašnjim korisnicima sa slabijim socijalnim stanjem, sa obiteljima sa puno djece, bolesnima, starijima i nemoćnima.

Isto tako svi oni koji znaju da nekome treba pomoć mogu nam se obratiti nećemo nikoga odbiti.

Hvala puno našem suradniku Pomozi.ba, uz podršku i potporu od USAID Bosnia and Herzegovina Fondacija Mozaik , TRAG FONDACIJA, MREŽA ZA IZGRADNJU MIRA, CATALYST,

#usaid#udrugapraviput#mozaikfondacija#mrezazaizgradnjumira#catalyst#tragfondacija#pomoc#pomoziba#donacija