Socijalni Projekt “Pomozimo bolesnima i siromašnima” je prepoznala kompanija HT ERONET d.d. Mostar, kao važnu stavku u angažiranju, pomoći, zalaganju za  humanost na djelu u vidu prikupljanja materijalne pomoći, hrane, lijekova, obuće, odjeće kao i drugih potrepština socijalno ugroženim porodicama, pružanje pomoći izbjeglim, raseljenim i socijalno ugroženim osobama, kroz psiho-socijalnu i humanitranu pomoć​, te kao društveno odgovorna kompanija će ovaj projekt Udruge Pravi Put podržati u slijedećem razdoblju, te isto tako naša kompanija predstavlja koncept u kome se firme svjesno i dobrovoljno posvećuju aktivnostima koje izlaze iz njihove primarne djelatnosti uvećanja profita i pozitivno utiču na svoje radno, društveno i prirodno okruženje.

​N​aša kompanija je prepoznala da sa  saradnjom nevladinog sektora i kompanija često ​smo ​spremni dati podršku nevladinim organizacijama za realizaciju njihovih projekata.