Kao što i na web stranici UDRUGE PRAVI PUT je da pomažemo besplatnim savjetima za pomoć pri kreiranju CV-a, motivacijskih pisama , preporuka i slično. Ovo je pozitivan primjer mlade osobe koja se svojiom upornošću i radom uspjela korak po korak doći do ciljeva koje je Belma Skopljaković unijela sa svojim timom ljudi. Ovako izgleda jedna Preporuka sa memorandumom,

 

 

Više o njezinom radu na:

https://www.facebook.com/bellspiration/

https://bellspiration.blogspot.com/