Članovi „Pravi Put“ su osobno i kolektivno odgovorni za održavanje ovih standarda i očekuje se da će se ponašati u skladu s načelima i vrijednostima navedenim u ovom dokumentu o politici i ovom Kodeksu ponašanja.


Ovaj Kodeks ponašanja odnosi se na sve članove i ostalo osoblje; međunarodno i nacionalno osoblje, pripravnici, volonteri, osoblje sjedišta i svi koji predstavljaju Udrugu „Pravi put. Bez obzira potpisan ili ne, Kodeks će automatski činiti sastavni dio svih ugovora o djelu i uvjeta službe za sve članove i svo drugo osoblje.
Ovaj Kodeks ponašanja namijenjen je služenju vodiča za sve članove i drugo osoblje u tome kako održati etičke temelje stavova i djelovanja udruženja. Cilj mu je također pomoći članovima i ostalom osoblju da osiguraju da zaštitimo zajednice s kojima radimo i da svojim radom ne ugrozimo ničiji život.


Kodeks ponašanja Udruge „Pravi put“ obavezujući je dokument:
Ako se ne pridržavate bilo koje od odredbi navedenih u ovom dokumentu, možete se suočiti sa disciplinskim postupkom, otkazom, prekidom ugovora ili čak sudskim postupkom.
Obavezni ste pročitati i u potpunosti razumjeti sadržaj dokumenta.
Ako imate bilo kakvih pitanja, pitajte kontakt osobu iz udruženja za pojašnjenje.
Svako kršenje ovog Kodeksa dužni ste prijaviti Upravnom odboru ili Predsjednici udruge.
Članovi Udruge također su dužni obavijestiti korisnike i druge s kojima Udruga radi o
Kodeksu ponašanja kojeg se kao suradnici Udruge moraju pridržavati, uključujući način i kome može prijaviti bilo kakav prekršaj ili propust koji je počinio bilo koji član udruženja.
Svi izvještaji i nedoumice bit će pravilno razmotreni i diskreciono tretirani.

Udruga „Pravi Put“ će poduzeti sve potrebne korake protiv bilo kakvih oblika odmazde koje je pretrpjelo osoblje ili drugi koji prijavljuju moguća kršenja ovog Kodeksa