Jučer je u prostorijama Francuske Ambasade u Bosni i Hercegovini ambasadorica gđja Christine Toudic primila predsjednicu Udruge Pravi Put Žanu Alpeza.

Na sastanku je  predsjednica Udruge razgovarala sa gdjom Toudic o nekoliko tema koje su jako važne za civilno društvo, njihov rad, angažman u Bosni i Hercegovini. Između ostaloga se razgovaralo o mladima i edukacijama koje Udruga Pravi Put više od šest godina realizira na području cijele Bosne i Hercegovine, kao i o ženama to jest njihovoj podršci,mentorstvu u raznim oblicima za osnaživanje žena u ruralnim sredinama. Jedna od bitnijih tema je i koliko su udruge, to jest civilno društvo aktivno, jer imamo mnogo registriranih udruga koji nemaju nikakvih aktivnosti,a nalaze se u bazi podataka.

Na sastanku je dogovoreno slijedeće:

-udruga Pravi Put u Županiji Zapadnohercegovačkoj će u narednom periodu održati okrugli stol gdje će ambasadorica Francuske gđja Christine Toudic će biti jedna od govornica na ovome događaju. Inače gđja Toudic ima ogromno iskustvo ,te je u Bosni i Hercegovini ambasadorica od 17.11.2020.godine. – odnedavno prisutna u regiji, Francuska razvojna agencija (AFD) otvorila je 2019. godine regionalni ured u Srbiji nadležan za cijeli Zapadni Balkan, kao i predstavništvo u Albaniji. AFD grupacija provodi francusku politiku razvoja i međunarodne solidarnosti. Grupacija, koju čine AFD, zadužen za finansiranje javnog sektora i NVO-a, Proparco za finansiranje privatnog sektora i Expertise France, agencije za tehničku saradnju, finansira, podržava i ubrzava tranziciju ka skladnijem i otpornijem svijetu. Grupacija gradi zajednička rješenja sa svojim partnerima u zemljama u kojima posluje. Njeni timovi uključeni su u više od 4.000 projekata na terenu, u Francuskoj (prekomorske teritorije) i u 115 zemalja, za zajedničko dobro – klimu, biološku raznolikost, mir, ravnopravnost spolova, obrazovanje ili zdravstvo, a u korist jačeg angažmana Francuske i Francuza za Ciljeve održivog razvoja. Za zajednički svijet. AFD je već uložio više od 260 miliona eura u zemljama Zapadnog Balkana, i podržava nekoliko regionalnih projekata, poput projekta za poboljšanje kvaliteta života u gradovima zahvaljujući pristupu „Smart City“ i projekta poduzetničkog programa za mlade Zapadnog Balkana, RISE, u saradnji sa uredom RYCO. Udruga Pravi Put iza sebe ima mnogo iskustva na raznim projektima koji se se realizirali, tako da u narednoj godini svakako je priritetna stavka AFD potpore za neke od projekata Udruge