“4P” – Novo ime za POMAGAČICU, POSVEĆENOST, POVJERENJE i PRAVDU.

Žene žrtve nasilja i one u riziku od nasilja na brži, lakši i efikasniji način će imati podršku 50 pomagačica u 24 lokalne zajednice širom BIH u procesu ostvarivanja zaštite prava i pristupa pravdi.
Promocija mreže “4P” održana je 29.06.2022. godine na Konferenciji „Pružanje podrške u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici“ uz učešće 120 stručnjaka, profesionalaca, praktičara i pojedinaca/ki iz cijele BIH.

#4P #Mrežapomagačica #Mrezapomagacica #interaktivnamapa #EUBiH

#udrugapraviput #zanaalpeza