Direkcija za Europske Integracije zajedno sa udrugom pravi put će održati predavanje u ožujku za srednje škole ŽZH

Direkcija za Europske Integracije BiH će zajedno sa udrugom Pravi Put Grude u ožujku 2021 održati nekoliko predavanja u srednjim školama Županije Zapadnohercegovčke i to na teme:

1) predavanje o Europskoj Uniji. Prvo predavanje na temu procesa europskih integracija Bosne i Hercegovine i obaveza koje naša država mora ispuniti prije nego što postane članica EU ,ovo predavanje održati će iz Direkcije za europske integracije.

2) u drugom dijelu  učenicima  će predavanje održati profesor gdin Kulenović sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, na temu zaštite osobnih podataka, odnosno, pravilima koja se primjenjuju u EU i koja će se, nakon izmjene zakonodavstva, primjenjivati i u BiH.

Za ova predavanja Udruga je dobila suglasnost od nadležnog Ministarstva ŽZH  .U sklopu ovih  predavanja učenicima  će biti podijeljeni kao i novo, dopunjeno i ažurirano izdanje Pojmovnika evropskih integracija, koje je objavljeno 2020.

Direkcija, također, izdaje i naučno-stručni časopis Sui generis, pa u sklopu ovih događaja će se podijeliti ovaj časopis.