Gledajući oko sebe “očajnom rugobu” i mnogostruke i teške posljedice nerada i negodovanja, zarekla sam da ću raditi “mišlju i rukama” za sebe i za druge, uvijek i svuda, ali RADITI.

Tako da trajno živim u plodnom pokretu i korisnim promjenama.

Zarekla sam se da ću braniti sebe i svoje mjesto na kojem živim od nerada, nečistoće, zastoja šupak, zlog, primitivnog i neimaštine …

Od zagađivača ljudi, životinja, biljaka, ova planeta … a drugi služe tužim imenima i zaleđinom.

Ne želim da budem da imitiram nekoga, da budim da tražim zaštitu, da budem da nisam smirena jer onda mogu vidjeti …

NEĆU formulirati istinu da se ona dopada mome sugovorniku jer je ona tada moj vlastiti USPON

NEĆU se priklanjati moćnicima, jer gdje tada pripadam, uzdignuti cu se tak oda ne trčkaram u vremenu i prostoru.

Zašto se zadržati oko “SITNICA”, jer oni koji se oko sitnice zadržavaju to je zato što su za njega vrijednija dostignuća jako daleka …

Napisala: Žana Alpeza

 

Objavljena Kolumna na Mrezi Mira //

 

Zarekla sam se da ću raditi