Projekat Pomozimo bolesnima i Siromašnima je baziran na:
-Pomoć bolesnima, invalidnim osobama, osobama sa psihološkim smetnjama,
-Pomoć starcima, ljudima iznad 65+,
-Prikupljanje/Organiziranje raznih Akcija za najugroženije obitelji sa lošim socijalnim statusom,
- Cilj je dobrom organizacijom sakupiti što više i što kvalitetnije odjeće i obuće, sakupiti što više hrane,namještaja i novčanih sredstava kako bi potrebitim obiteljima pomogli da žive dostojno čovjeka.
-obilaženje osobama za pomoć i dostavu ,
-Maksimalno angažiranje u pružanju laičke psihosocijalne pomoći i doprinošenje što kvalitetnijoj komunikaciji potrebitih obitelji s okolinom u kojoj žive ili rade. S druge strane pobuditi i odgajati svijest građana kao potrebu za razvijanjem empatije prema raznolikostima pa tako i prema potrebitim stanovnicima

Neki od završeni humanitarni Akcija su:
-Pučka/narodna kuhinja Mostar
-Klinički Bolnički Centar-odjela za Psihijatriju Mostar,
-Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales “ Mostar,
-Javna Ustanova “Dječji Dom” Mostar,
-Klinički bolnički Centar-Odjel za Pedijatriju Mostar,
-Udruga osoba sa invaliditetom “Nada” Grude,
-Dom za djecu i odrasle na Porodičnom principu “Egipatsko Selo “ Mostar,
-Rehabilitacijski centar za osobe sa posebnim potrebama “Sveta Obitelj” Mostar,
-Udruga za osobe sa Invaliditetom ZZH ,
-Caritas/ Crveni Križ BiH ,
-Preko 80-ak individualno obitelji, osoba, itd..