Iz Nevladinog Sektora iz BiH na ovome Nacrtu Zakona koji organizirao (CPCD) i US Alumni asocijacija u BiH prvu u seriji javnih diskusija o ključnim društveno-ekonomskim temama od interesa za sve sektore BiH društva, Udruga PRAVI PUT je dala svoj doprinos kroz svoje djelovanje i prijedloge.

Ovaj događaj, koji je bio 20. juni u prostorijama ASA Groupa (Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo) od 10 sati, okupio je predstavnike relevantnih državnih institucija, civilnog društva, međunarodne zajednice i donatora.

Najviše pažnje bilo je posvećeno poreskoj reformi, kojom se širi poreska baza i uvodi progresivna poreska stopa, te da li će to povećati jaz između siromašnjih i bogatih.

Između ostalih, tokom diskusije prisutnima su se obratiti:

Ljubiša Đapan, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja,
Izudin Kešetović, profesor na Ekonomskom faku

ltetu Univerziteta u Tuzli,
Vjekoslav Domjan, predsjednik Ekonomskog savjeta Vlade FBiH,
Aida Soko, savjetnica federalnog premijera,
Adnan Smailbegović, predsjednik UO Udruženja poslodavaca FBiH,
Muhamed Pilav, direktor firme MS&WOOD,
Suad Ećo, vlasnik i direktor Ećo Company,
Žana Alpeza, predsjednica Udruge Pravi put i
Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore KS-a.

Zaključci i prijedlozi koji će se usvojiti biće upućeni nadležnim tijelima Vlade FBiH, kao kvalitativni doprinos procesu konsultacija u donošenju ovih bitnih zakonskih propisa.