Žana Alpeza je uspješno prošla obuku za Certificiranu pomagačica u lokalnoj zajednici u ŽZH Županiji u 4P mreži za pružateljicu podrške .

Mreža 4P je mreža specijaliziranih obučenih pomagačica koje pružaju podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Šta je 4P?

Nastali smo s jasnim opredjeljenjem svih članica da svoj društveni angažman usmjerimo ka ženama koje su doživjele ili doživljavaju nasilje, prepoznajući slabost lokalnih zajednica da razumiju i prihvate sopstvenu ulogu u kreiranju boljeg i sigurnijeg okruženja.

Prošle smo zahtijevan i praktičan program obuke koji nas je osnažio da prepoznamo i primijenimo najbolji model podrške ženama, uvijek imajući na umu njihovu sigurnost i štiteći njihovo dostojanstvo i integritet.

P – POMAGAČICA
P – PODRŽAVATELJICA
P – PRISTUP, POSVEĆENOST, PAŽNJA, POVJERENJE
P – PRAVDA

Nas 55 obučenih, osnaženih pomagačica prisutni smo u lokalnim zajednicama širom BiH i na usluzi smo ženama sa iskustvom nasilja iu riziku od nasilja. Možemo im pomoći da na adekvatan način realiziramo svoja prava ili dođu do pouzdanih, korisnih i tačnih informacija o statusu određenog problema, te da se osjećaj podržano i dodatno osnaženo.

Aktivnosti i djelovanje u pružanju podrške ženama predstavljaju jedinstven vid podrške na razini lokalne zajednice kojim se postiže dvostruki učinak:

Za žene:
Prilagođen, lakši, brži pristup informacijama i pravima, podrška prilikom komuniciranja s institucijama u sustavu zaštite
Osnaživanje za efektivno uključivanje u sudski postupak.

Za institucije u lancu sustava zaštite:
Prevazilaženje problema u praksi, najčešće uzrokovanih neinformiranošću i neukošću žena žrtava/preživjelih nasilja.
Svjesne problema šireg opsega obučene smo da pružimo adekvatnu podršku i pomoć. Vjerujemo da je mreža 4P značajan resurs koji predstavlja iskorak u olakšavanju pristupa pravima i pravdi za žene u Bosni i Hercegovini.

Strateške oblasti
Mreža obučenih pomagačica koje podržavaju žene u pristupu uslugama i pravdi, za razdoblje 2022. – 2027. prepoznaje četiri (4) prioritetne strateške oblasti djelovanja: Strateški cilj 1 : Aktivno zagovarane
humanije politike i standardi podrške ženama s iskustvom nasilja i riziku od nasilja
Strateški cilj 2 : Žene u riziku od nasilja imaju izravnu, brzu i efikasnu podršku u pristupu pravdi i socijalnim uslugama
Strateški cilj 3 : Prepoznatljiva, jaka, funkcionalna i rastuća mreža pomagačica aktivna u cijeloj zemlji
Strateški cilj 4 : Javnost i institucije prepoznaju značaj djelovanja mreže i humanije podrške u zajednici