Udruga “Pravi Put” zajedno sa “Grow Up Academy” Makedonija Skoplje, sa jednim od najvećih straučnjaka za online poslovanje gdinom Ivicom Penićem Udruga održati “Besplatnu Radionicu” dana 17.04.2016. u Ljubuškom Županija zapadnohercegovačka.
 
Lokacija “Općinska vijećnica Ljubuški”, u 18h
 
Grow Up Academy i Ivica Penić je jedan od največih stručnjaka za online poslovanje ove regije. Svoju karijeru započeo je u poslovima prodaje i marketinga, te se kroz dugi niz godina educirao i usavršavao u ličnom i profesionalnom smislu. Radio je u NewMan business akceleratoru kao Smart Up Centar menadžer u Makedoniji. Danas je ko-osnivač novog edukativnog programa Grow Up Akademija koja je namjenjena onima koji planiraju privatni business ili su ga već započeli u posljednje 2 godine, da steknu znanja i vještine iz područja prodaje i marketinga kako bi kroz efikasnu promociju i prodaju osigurali životni stil koji žele. Autor je velikog broja projekata i publikacija, a posljednje dvije godine vodio je biznis akcelerator u Skoplju. Unazad šest mjeseci, sa svojim timom radi na projektu Grow up akademije, gdje edukuje i savjetuje mlade preduzetnike sa prostora bivše Jugoslavije. Odličan je poznavalac poslovnih prilika i izazova na Balkanu, a mladi preduzetnici ga izuzetno cijene kao svog poslovnog gurua.

Ovo je jedan od većih dogadjaja za ovo područje u ZZH Županiji, te kao predsjednica Udruge “pravi Put” mozemo istaći da je ovo prilika za sve koji mogu i žele naučiti više.

Prijavite se na ovu radionicu za besplatno sudjelovanje na linku:

https://growupacademy.leadpages.co/besplatna-radionica-sa-…/

Predsjednica Udruge Žana Alpeza,
www.udrugapraviput.com