Žana Alpeza Dobitnica nagrade od OUC Srbije Business Women Awards

OUC Srbija nagrađuje pojedince i organizacije, koji su ostvarili kroz svoj napor ,rad,  i znanje rezultate, te im dajemo priznanje. Nakon pregledanih i pristigli prijava se angažira tim stručnjaka iz raznih oblasti ,te se dodjeljuju nagrade.

U Beogradu je dana 13.09.2022. održana ceremonija Hotel Raddisson ,gdje je nagradu i priznanje primila i Žana Alpeza predsjednica Udruge Pravi Put Ledinac, Grude BiH. Svake godine unatrag nekoliko godina se dodjeljuje ova nagrada u  regiji uključujuči države( Hrvatsku, BiH, Srbiju, Sloveniju, Makedoniju, Crnu Goru, Bugarsku itd).

 Alpeza je ovu nagradu primila za nekoliko kategorija i to.

– za spisateljski rad pišući za web portale u BiH i susjednim državama, kao i za tiskani medije,

-ujedno je nagrada i za mentorski programa umrežavanja i afirmacije žena u regiji, povezujući ih sa državama Europe kroz networking, umrežavanje, afirmiranje, promoviranje i slično,

– podršku i edukaciju mladih ,rad kroz filantropski dio u socijalno humanitarnom dijelu koje kao predsjednica Udruge Pravi Put već sedmu godinu rade na području cijele BiH i šire,  

– volonterski angažman rad na volonterskom dijelu u BiH ,( kroz pomoć mladima, osobama sa posebnim potrebama, klinikama za psihijatriju, udrugama sa osobama sa raznim vrstama invaliditeta, besplatno educiranje,)