Da li možete hodati s kraljevima, a ne izgubiti ljudskost … ..

Ako možete sakupiti sve svoje dobro i staviti ih na kocku, i sve odjednom izgubiti i početi ponovno frompčetka ….

Da li možeš reći svoje srce, svoje živce, svoje mišiće, da služi svojim ciljevima, i ako se tuguju, a ako su iscrpljeni, ako se zadržavaju kad se sve “zastane”, osim “volje” koji ti iznutra kaže “drži se dobro ”…

Da li je svaka minuta tvoga života, svaki trenutak dobro ispunjen, da znaš da koračaš pravim putem …

Da li možete ostati mirni kad na putu svi izgube glavu, a prstom pokazuju u tebi …

Ako ne lažeš kada čuješ laž, može li sačuvati povjerenje kad svi drugi sumnjaju …

Možeš li čekati i čekati, a ne umoriti se čekajući ….

Da li možeteš gledati u oči, razgovarati, smijati se, uživati ​​s drugima, znati kako svaki čovjek ima nešto za tebe, ali ni jedan ne previše …

Da li možeteš podnijeti da tvoja istina varalice zatvora, kako bi lakše prevarili budale …

Da li mogu vidjeti kako se dijeli razbijanje ti ciljevi, ti si mirno, i sagneš se da pokupiš ostatke …

Jesu li ti misli čiste, kad misliš ako prihvatiš, da jest ako znaš prihvatiti pobjedu i poraz …

… Znaj da koračaš stazama koje vode na putu kojim postaje “Čovjek”

Napisala: Žana Alpeza

 
 
Objavljeno na web portalu na Mreži Mira //
 
http://www.mreza-mira.net/kutak-za-aktivistice-i-aktiviste/putevima-ka-covjeku/