Svaki čovjek ima neke ožiljke koje nosi u životu. Mnogi će reći da ožiljci
sputavaju, stvaraju probleme, ne mogu koračati dalje u svojim planovima, ciljevima,
snovima. Drugi će reći da su ožiljci ocvrsnuli.
Kada bi se na trenutak vratili u jednom primjeru odrasle osobe koji su bili
zlostavljani, zanemareni, bez ruke sigurnosti, bez ljubavi, bez
pažnje, odrastajući od dana u dan posve izgubljen ne znajući što je život?
Kako koračati kroz njega, što je odrastanje, što je potpora, moćna ruka koja daje hrabrosti
, snagu da hrabro kroz život, tko bi trebao pružiti roditelj,
udomitelji, koji bi dali osnovni bazu mapu-smjernica kako u životu kročiti. Kako se
nositi s prvim ljubavima, razočarenjima, novim prijateljima, okolinom, društvom?
Nema mapu smjernica GDJE, KADA, KAKO, zašto, kome, čemu .kada treba otići, Kada treba
ostati, Kada treba vikati, PLAKATI, tugovati, izboriti se, svađati se, voljeti
..osvrnuvši se natrag vidi da Mora svakim danom sama učiti , Pratiti, gledati, …
ostali su ožiljci svakim narednim danaom i svaki prošlim.
Hoću li ove ožiljke pretvoriti u rane koje ne znam da će se ozdraviti, da će se
izliječiti, ali idem sa svim svojim bićem, sa svojim duhom dalje-koračam na vrhu, što me
čeka ne razmišam, ne smijem se okretati.
Neću dozvoliti da mi ožiljci unište život, ne krivim roditelje, ne krivim sudbinu, ne
krivim zlo kob, ne krivim nikoga što nemam mapu-smjernica za život, ne smijem
dozvoliti da me pretvora u gnjev,

Nastavljam, dalje idem prema vrhu, želim iskusiti kako bude potpuna, želim
pretvoriti svoje žarulje u zvijezde. Zvijezde koje će se sjati nad mnom!

 

Objavljeno na portalu RS //

http://www.portalomanija.com/pretvoriti-svoje-oziljke-u-zvijezde/

Autor:  Zana Alpeza