Zar tako loše misliš o Bogu?

Zar tako loše misliš o Bogu? 21 SEP 21. rujna 2017. godine Žana Alpeza Bože, stvorio si čovjeka na ovom zemlji sa slobodnom voljom i razumom. Dva alata koji su najjača u čovječanstvu .. Ali Čovek je jedino živo biće koje je svjesno i samosvjesno .. Idemo vidjeti kako se ovaj svijet temelji; Čovjek je … Continue reading Zar tako loše misliš o Bogu?